Svår balansgång

I marknadsföringen lockar flera Sörmländska kommuner med attraktivt boende vid vattnet. Men det är en svår balansgång var man kan bygga, med tanke på översvämningsriskerna.  Men det handlar om MATERIELLA värden som skulle förstöras vid en översvämning och då får man väga för- och nackdelar. Det säger socialdemokraten Hans Ekström, kommunstyrelsen ordförande i Eskilstuna.

Hans Ekström menar att det inte går att få bort människors önskan om att bo nära vattnet helt. Det som krävs är, menar Ekström, att kommunen såväl som enskilda är beredda på att det kan komma översvämningar. Enligt Hans Ekström så är översvämningar relativt långsamma processer vilket innebär att det kommer finnnas gott om tid att flytta på både människor och egendom.

Det viktigaste för att hörhindra översvämning i Mälaren är enligt den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen att tappa ut mer vatten via Slussen i Stockholm och slussen i Södertälje. Men för det krävs att de båda slussarna byggs om och det kommer att ta flera år.