Kommuner och friskolor riskerar böter

Skolverket kritiserar kommuner och friskolor, som också riskerar att få betala vite för att de inte lämnat in betygsuppgifter. Trots påminnelser har ett 40-tal skolor inte lämnat in betygsuppgifter för de elever som slutade grund- och gymnasieskolan i våras.
Detta gäller bland annat tre skolor i Järna. Lämnar skolorna inte in uppgifterna riskerar de att Länsrätten utömer ett vite på mellan 10 000 och 50 000 kronor.