Marken för dålig - skolbygge försenas

Marken där en ny idrottsanläggning skulle byggas i Mariefred är så dålig att tjänstemännen i Strängnäs kommun, enligt ett beslut av kommunsstyrelsen, måste hitta en ny plats att bygga både sporthallen, förskolan och skolan på.
Markundersökningar visar att markförhållandena är sådana att man skulle behöva schakta ur så pass mycket att man kommer ned på ett djup där det finns löslera. Skulle detta sedan fyllas på med någon form av lättmaterial är risken stor att marken sjunker, säger Inger Eriksson som är projektsamordnare. Risken finns att projektet nu blir försenat.