Förundersökning kring utsläpp läggs ned

Efter drygt två år läggs nu förundersökningen mot Studsvik utanför Nyköping ned angående ett läckage av radioaktivt Iridium 192. Studsvik mörkade utsläppet och struntade att rapportera om det tills dess att försvarets forskningsinstitut, FOI, flera veckor senare larmade om iridium 192 över Stockholm.

Det var i mitten av september 2004 som utsläppen från Studsviks numera nedlagda Hot Cell-laboratorium inträffade. Laboratoriet ska vara helt tätt, men på grund av vissa byggnadsarbeten så var undertrycket i lokalerna inte tillräckligt stort vilket gjorde att små mängder högaktivt iridium 192 kunde läcka ut. Ingen människa fick dock några förhöjda stråldoser.  Men affären tystades ned av Studsvik och inte förrän ett par veckor senare efter det att försvarets forskningsanstalt uppmätt iridium över Stockholm bekräftade Studsvik incidenten för strålskyddsinstitutet, SSI.

SSI anmälde händelsen till åklagare och krävde i ett föreläggande att Studsvik ser över sina rutiner eftersom bolaget har ett oavvisligt krav att rapportera om den här typen av händelser inträffar.  Men miljöåklagare Christer Pettersson väljer nu att lägga ned förundersökningen och avskriva målet.  Enligt Christer Pettersson var utsläppen så låga att de saknar betydelse.

Till grund för att målet nu avskrivs ligger också Studsviks uppgifter att bolaget inte kände till att något radioaktivt material läckt ut och att dom därför inte haft något att rapportera till SSI.

Den nu nedlagda förundersökningen är det tredje målet det senaste halvåret där miljöåklagaren i Sörmland valt att inte gå vidare med åtal mot Studsvik.

Det handlar dels om en transport av radioaktivt material som kärnkraftsinspektionen anmält för att den inte uppfyllde gällande säkerhetskrav och en transport av radioaktiva topaser som Studsvik saknade tillstånd för och som SSI polisanmälde i somras.