Överklagar hästhållning i Stavviks grönområden

Ordförande i astma- och allergiföreningen, John Dahlström, menar att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte följer reglerna om att hästar och andra djur måste hållas minst 500 meter från bebyggt område.
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer inte att ändra sina planer, men lämnar ärendet vidare till Länsstyrelsen - Alla har rätt att vistas i området, även allergiker säger John Dahlström. ordförande i astma- och allergiföreningen,