Arbete mot våldsbrott prioriteras i Katrineholm

Insatser mot våldsbrottsligheten, framförallt vid krogarna och brott med rasistiska förtecken och ungdomsbrott, ska prioriteras i det brottsförebyggande arbetet i Katrineholm.
Det framgår av ett tjänstemannaförslag som socialnämnden behandlade under onsdagseftermiddagen. Sammanlagt ska fem områden prioriteras och det är också grannsamverkan, trygghet i centrum, alkohol och droger och våld mot kvinnor. Socialnämnden påpekar att samverkan mellan olika myndigheter och intressegrupper är viktigt i det brottsförebyggande arbetet. Det var vid 17-tiden oklart om socialnämnden godkände tjänstemannaförslaget.