Försämrad ekonomi för landstinget

Ekonomin försämras för verksamheterna inom Landstinget. Det totala underskottet blir i år, enligt en ny prognos två miljoner större jämfört med tidigare prognoser från i våras
Den största försämringen ekonomiskt har skett inom södra hälso- och sjukvårdsområdet med 7 miljoner kronor. I beräkningarna ingår inte förändringar av statsbidrag, skatteintäkter och läkemedelskostnader.