P-avgift via mobiltelfonen föreslås i Eskilstuna

Det kan bli möjligt för bilisterna att betala parkeringsavgiften i Eskilstuna med hjälp av mobiltelefonen.
Det är det kommunala Parkeringsbolaget som föreslår att kommunen ska införa ett system där bilisten mot en abonnemangsavgift kan starta och avsluta sin parkering med mobilen. Parkeringsbolaget hoppas att det ska leda till lägre kostnader för reparationer och underhåll. Om knappt en vecka ska politikerna i gatu- park och trafiknämnden fatta beslut.