Trosa kommun hotar stämma Telge återvinning

Befolkningen i Trosa är förd bakom ljuset. Det hävdar kommunledningen och överväger att stämma avfallsföretaget Telge återvinning. Enligt kommunledningen hamnar alla sopor från Trosa på tipp i slutändan oavsett hur mycket hushållen sorterar.
Orsaken är att Telge återvinningsanläggning inte klarar de papperssäckar som soporna levereras i och den manuella uppsprättningen av säckarna fungerar dåligt. Kontraktsbrott Enligt Trosa kommun gör sig Telge återvinning skyldig till kontraksbrott eftersom soporna inte tas omhand på det miljövänliga sätt man kommit överens om. Den optiska avläsningen klarar inte papperssäckarna och hushållens sorterade sopor hamnar i det blandade restavfallet på tippen. Kommunen har därför anlitat en advokat för att eventuellt stämma avfallsbolaget.