Genomsnittsrisk för hudcancer i Sörmland

Risken för att drabbats av hudcancerformen malignt melanom ökar i Sverige. Det skriver Dagens Nyheter. Det finns stora regionala skillnader när det gäller hur många som drabbas.
I Sörmland var antalet personer som fick malignt melanom 17 per 100 000 invånare år 2000. Det gör att risken i Sörmland ligger runt genomsnittet i Sverige, om risken listas län för län. Störst risk att drabbas av malignt melanom finns i Västra götalands län. Minst är risken längst upp i norr.