Avloppsvatten rinner ut i Mälaren

Avloppsvattnet från Eolhälls reningsverk i Mälarhöjden i Stockholm rinner ut i Mälaren sedan i torsdags morse. Ännu är inte den havererade ventil som orsakar utsläppet lagad.
Jan Bosander, processchef på Sivab, det kommunala bolag som driver reningsverket, säger att lagningsarbetet pågår "frenetiskt" och att han räknar med att skadan ska vara lagad under eftermiddagen. Avloppsvattnet släpps ut i Mälaren på 18 meters djup.