Extrem sommar för socialjouren i Eskilstuna

De sociala problemen i Eskilstuna ökar och i sommar har kommunens socialjour haft mer att göra än de senaste somrarna. Socialförvaltningen är övertygad om att nedskärningarna i andra samhällssektorer, bland annat i skolan under slutet av 90-talet, är en grundläggande orsak. - Den här sommaren har varit extrem, säger Margareta Hamndi, socialsekreterare på socialjouren i Eskilstuna.
Den här sommaren har det varit fler barnavårdsärenden och insatser för familjer med sociala problem än tidigare somrar. Relationsproblem, oberabetade konflikter och ett ökat missbruk både bland tonåringar och föräldrar gör att allt fler föräldrar ger upp. Nu är det inte bara tidigare utsatta familjer som har problem utan också tillsynes helt vanliga familjer. Till exempel misstänker fler att tonåringar missbrukar hasch. Det har förekommit att barn till och med har lämnats ensamma hemma under en längre tid i sommar för att föräldrarna gett upp. Socialjouren i Eskilstuna bedömer att det varit mer droger och kriminalitet bland ungdomar i 13-18 årsåldern i sommar än tidigare, däremot mindre fylla. Antalet fall av tvångsomhändertagande av barn har ökat kraftigt de senaste två åren, också behovet av särskilda bostäder för utsatta familjer. Margareta Hamndi på socialtjänsten menar att det behövs mer insatser från kommunens sida.