Var tionde elev inte behörig till gymnasiet

Var tionde elev som gick ut grundskolan våren 2002 hade inte godkänt betyg i svenska, engelska och matematik, det vill säga det som krävs för att få börja på ett nationellt gymnasieprogram.
Andelen obehöriga elever är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån som Skolverket presenterade under fredagen.