Vassbäddar ska rena avloppsslam

Vassbäddar ska anläggas i Vingåker, som en del i det kretsloppsarbete som pågår, om kommunens Miljöexperter får som de vill. Vassbäddarna ska ta till vara energi från reningsvatten.
Vid reningsverket i Vingåker ska vassbäddarna ligga och de ska ta hand om det slam som kommer från reningsvatten. Sex till åtta gropar ska grävas och där ska vassen finnas. Det hela kommer att kosta ungefär 12 miljoner kronor och är tänkt att börja fungera om några år. Vassbäddarna är en naturlig del i ett kretslopp som ska se till att så mycket energi som möjligt återanvänds. Slammet ska ligga i vassbäddarna länge och när det sen är renat finns det mycket näringsämnen att ta tillvara. Då ska det ut i åkermarken igen. Det här är viktigt att det här fungerar säger Kjell Dävelid, miljösamordnare i Vingåkers kommun, om man ska hålla rent i naturen.