Miljöbilar definieras olika

Påa onsdagen väntas stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna besluta om försök med gratis parkering för miljöbilar nästa år. Men Eskilstuna kommuns definition av en miljöbil får kritik från Vägverket.
- Jag tror att det är fundamentalt fel att definiera miljöbilar utifrån tekniska krav. Det viktiga är att det är miljökrav man ställer, säger Lars Nilsson, miljödirektör på Vägverket.

Flera städer har redan gratis parkering och andra förmåner för dom som kör miljöbil. Men definitionen på vad en miljöbil är varierar. Vägverket har en definition och kommuner och regioner runt om i landet har andra. Eskilstuna har valt att bara utgå ifrån tekniska krav, att bilen drivs på alternativa bränslen.

Vägverkets definition av en miljöbil utgår istället ifrån hur mycket bränsle som förbrukas och vilka utsläpp som görs. Det innebär att en vanlig bil som är mycket bränslesnål också kan räknas som miljöbil.

- Man kan inte bara byta till alternativa bränslen och tror att man löser klimatproblemen därför att transportsystemet förbrukar så mycket energi att den alternativa energin inte räcker till. Vi måste snåla med energin.

På Stadsbyggnadsförvaltningen säger man att man utgått ifrån ett motionssvar som tagit fram förslaget till Eskilstuna kommun säger till Sveriges Radio Sörmland att man tittat på både Vägverkets och olika kommuners definitioner av en miljöbil men kommit fram till att man i Eskilstuna vill premiera alternativa bränslen och samtidigt skaffa sig en uppfattning om hur många som använder sig av dessa. Men de flesta kommuner anammar nu Vägverkets definition som funnits i drygt ett år.

- Jag är nog lite förvånad av att Eskilstuna går den här vägen för andra kommuner verkar gå en annan väg generellt.

Anders Molin
anders.molin@sr.se