Sjuksköterska frias

Den ansvariga sjuksköterskan vid ett äldreboende i Strängnäs som fått en erinran av Hälso och Sjukvårdens Ansvarsnämd, HSAN, för att inte ha agerat korrekt när en äldre demenssjuk kvinna drabbades av en hjärtinfarkt får nu sin erinran upphävd av länsrätten.

Orsaken är att rätten bedömer att sjuksköterskan visserligen skulle kunna ha agerat annorlunda men säger att de åtgärder hon ändå vidtog var tillräckliga.

Det tog nio timmar innan den äldre kvinnan kom till sjukhus och fick sjukhusvård för den hjärtinfarkt det visade sig att hon drabbats av.