30 miljoner till ökat samarbete

Mälardalens Högskola och Örebro Universitet satsar 30 miljoner kronor tillsammans för att öka samarbetet mellan skolorna.

Pengarna ska användas till gemensamma projekt inom fem olika områden, det gäller bland annat intelligent robotik och hållbar utveckling. Syftet med satsningen är att stärka de båda skolorna i jakten på nya studenter och forskningsanslag.