Gårdsstöd betalas tidigare

Det så kallade gårdsstödet till landets bönder kommer att betalas ut före årskiftet. Jordbruksministern Eskil Erlandsson säger att pengarna ska betalas ut det år som avses. Den förra regeringen sa tidigare i år att pengarna inte skulle betalas ut före årskiftet. Det fick LRF, lantbrukarnas riksförbund, att reagera eftersom de skapade ekonomiska problem för många bönder.

För många bönder utgör Gårdsstödet hela vinsten i verksamheten. Och om pengarna kommit först efter årskiftet hade det, enligt Bo Rundkvist, LRFs ordförande i Sörmland, inneburit att många tvingats låna pengar för att kunna driva verksamheten vidare.

Detta eftersom stora inköp av bland annat utsäde och minskade intäkter på grund av dålig skörd gör att pengarna behövs.