Stor användning av naturgrus i Sörmland

Sörmland är det län i landet där man använder mest naturgrus. Naturgrus är liksom olja något som kommer att ta slut om användningen fortsätter som den gör. Därför har länsstyrelsen nu tagit fram ett planeringsunderlag som ska få kommuner och branschen att istället för att använda naturgrus, vid utfyllnad vid tillexempel vägbyggen, istället använda bergkross eller annat material.