Miljöbilar får parkera gratis

Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna beslutat idag att miljöbilar som drivs med alternativa bränslen som etanol, biogas och el ska få avgiftsfri parkering. Det är ett försök som ska pågå under nästa år. Kommunen räknar med att 500 fordon kommer att uppfylla villkoren och få gratis parkering.

Vägverket har tidigare i våra sändningar idag kritiserat den definition som kommunen använder på miljöbil som man menar inte tar hänsyn till exempelvis bränsleförbrukning.