Gatupratare kan förbjudas i Eskilstuna

I Eskilstuna så ska trottoarreklam i form av så kallade gatupratare, nu förmodligen totalförbjudas. I flera år har kommunen försökt få stadens butiker att placera trottoarpratarna på ett sätt som gör att de inte är i vägen för de som tar sig fram, men de reglerna följs enligt kommunen dåligt.

Något som orsakat problem för exempelvis rörelsehindrade. Vid nästa sammanträde för stadsbyggnadsnämnden kommer beslut tas i frågan, och mycket talar nu för ett allmänt förbud.