Allt större utsläpp av koldioxid

Utsläppen av växthusgasen koldioxid ökade i Sörmland med 63 procent under 2004, jämfört med året innan. Det visar ny statistik från SCB. Enligt naturvårdsverket är klimatförändringarna ett av våra största framtidsproblemen och utsläppen av växthusgaser måste därför minska kraftigt, men i länet har det alltså blivit tvärt om.

Genom att köra på ett sparsamt sätt kan man minska bränsleförbrukningen med runt 10 procent, och därmed även utsläppen. Sverige har EU:s mest bränsleslukande bilpark enligt Naturvårdsverket och förbrukningen för våra nya bilar ligger i särklass högst, cirka 20 procent över genomsnittet inom EU.  

- Den viktigaste åtgärden är därför att välja en bränslesnål bil vid nästa bilbyte, säger Kjell Andersson.  

Även vid köp av bensindrivna bilar finns en stor potential att minska sin bränsleförbrukning och sina koldioxidutsläpp utan att byta till en mindre bil eller ens byta bilmodell. 

- Genom att välja den mest bränslesnåla bilmodellen inom samma storleksklass, som samtidigt uppfyller höga krav på säkerhet, kan man i genomsnitt minska bränsleförbrukningen med cirka 20 procent, säger Kjell Andersson.

Och genom att välja den mest bränslesnåla bensindrivna varianten av samma bilmodell, utan att byta vare sig märke eller modell, kan man i genomsnitt minska bränsle­förbrukningen och koldioxidutsläppen med drygt 10 procent.

Utsläppen uppgick till 11 400 kilo koldioxid per länsinvånare i Sörmland under 2004. Inom transportsektorn ökade utsläppen per person med 5 procent sedan 2003 och med 13 procent sedan 1990.