Psykiatricentrum utreds i Katrineholm

För att psykiskt sjuka ska få bättre stöd så funderar man nu inom Katrineholms kommun på att starta ett psykiatriskt kompetenscentrum där. På centret är det tänkt att man ska arbeta med kompetensutveckling genom seminarier och man skulle även syssla med forskning.

Vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen säger sig vara positiv till förslaget, men menar ändå att det hela nu behöver utredas mer innan man beslutar om ett centrum.