Tennisklubb räddas slipper betala på lån

Tennisklubben TK Hobby i Eskilstuna kan komma att få skjuta på amorteringarna på ett lån till kommunen på närmare 1,5 miljoner för tennishallen fram till 2010. Förslaget ska diskuteras i kommunstyrelsen i början av december.

TK Hobby som har stora ekonomiska problem har begärt att lånet helt ska avskrivas och att det kommunala bidraget till föreningen ska öka från 80 000 till 200 000 kronor per år. Men kommunen föreslår istället att klubben ska få amorteringsfrihet på lånet till och med år 2010. Klubben fick lånet år 1980 för att bygga en ny tennishall. Tennisklubben har även tidigare fått amorteringsfrihet.