Låga arsenikhalter i Sörmländska brunnar

Det finns inget arsenik över gällande gränsvärde i dom brunnar i i Sörmland som statens geologiska undersökning, SGU undersökt. Sammanlagt 38 brunnar ingår i undersökning och dom flesta hade halter under e t t mikrogram jämfört med gränsvärdet på tio mikrogram per liter. Det säger Britt-Marie Ek, statsgeolog på SGU.

Hon säger att det i och för sig finns berggrund där man kan misstänka att det finns förhöjda halter, men att inga förhöjda halter hittills har hittats. Förhöjda halter arsenik har hittats i ett antal brunnar i Enköping och det kan därför misstänkas att det finns arsenik även i södra Mälarområdet. Generellt visar SGU: s undersökningar att det finns för höga halter arsenik i många brunnar i Sverige, framför allt i Västerbotten.