Kraftig bantning av skolan i Eskilstuna

Upp mot 30-35 lärartjänster kan komma att försvinna från förskolan, grundskolan och gymnasiet i Eskilstuna, med start under nästa år. Det eftersom skolpengen, enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag för budgetåret 2007, kommer att minska med cirka en och en halv procent.

Anledningen är att antalet elever minskar och att många söker sig till friskolor. Kommunen måste då anpassa sig till det nya läget, säger Jörgen Danielsson, socialdemokratisk ordförande i barn- och utbildningsnämnden.