Katrineholm får bakläxa av kammarrätten

Katrineholms kommun får nu bakläxa av kammarrätten om vilka handlingar en politiker har rätt att ta del av. Bakgrunden är folkpartisten Ewa Callhammars begäran att  ta del av ansökningar om särskilda boenden för de personer som fått avslag. Kommunens vård- och omsorgsförvaltningen nekade henne tidigare att ta del av handlingarna, med motivering att de var belagda med sekretess.

Men kammarrätten menar att de uppgifter som Callhammar vill ta del av går att sekretess belägga bara i de avsnitt som kan vara känsliga och att kommunen inte har rätt att hemligstämpla hela handlingarna.

Så nu tvingas vård och omsorgsförvaltningen att sekretesspröva handlingarna pånytt och lämna ut de delar som inte är särskilt känsliga.