Politiskt beslut om fler lägenheter i Nyköping

På måndagen beslutar den politiska ledningen i Nyköping att kräva att det kommunala bostadsbolaget Nyköpingshem ska börja bygga nya lägenheter. Förslaget kommer från kommunstyrelsens ordförande och väcktes ett par dagar efter Sveriges Radio Sörmlands grävande reportage om politikernas exklusiva boende jämfört med den genomsnittlige väljaren.
Det var en uppretad hyresgästbas som tog till orda när Sveriges Radio Sörmlnad presenterade statistik om politikernas boende. -Inte konstigt att det byggs så få hyresrätter när politikerna så ofta bor i villa, menade han, och kritiken tycks ha tagit skruv. Bara ett par dagar senare gick kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Nyköping ut med ett förslag om ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget Nyköpingshem där man tvingar bolaget att gå ut och börja bygga fler hyresrätter. Om förslaget får majoritet i kommunstyrelsen idag så innebär det krav på en snabbstart inte bara för nyproduktion av hyresrätter i allmänhet, Nyköpingshem tvingas dessutom titta på hur man ska kunna bygga billigt. -Det är inte minst viktigt, så det inte blir en utveckling som i Hammarby Sjöstad, säger hyresgästbasen Lars Sterner idag.