Tusentals i kö för att få läkare

Det är fortfarande lång väntetid för att få en familjeläkare i Eskilstuna, trots att det är något som alla har rätt till. Just nu står ungefär 7000 eskilstunabor i kö.
Meningen är att alla ska kunna välja en familjeläkare, men det fungerar inte i Eskilatuna eftersom det är brist på läkare inom primärvården. 7000 står nu i kö och ett stort antal har inte ens listat sig. För att minska bördan för läkarna på övriga mottagningar hänvisar man patienter utan familjeläkare till Kungsgatans mottagning där man anställt hyrläkare för att kunna ta emot patienterna. Gunilla Sundkvist primärvårdschef i Eskilstuna säger att problemet är svårt att lösa eftersom det är brist på läkare i hela landet, men hoppas på att en förbättrad arbetssituation för distriktsläkarna ska underlätta rekryteringen.