Fler chefer till äldreomsorgen i Flen

Äldre och handikappverksamheten i Flens kommun ska enligt ett nytt förslag få en ny Ledningsorganisation, cch det innebär fler chefer.
Enligt förslaget till socialförvaltningen ska organisationen nu ha ytterligare fem chefer och en planerartjänst. Det är en extern konsult som har haft uppdraget att ge förslag på en ny organisation.