Förslag om cd-böcker avslås

Enligt ett medborgarförslag borde Strängnäs kommun varje gång man köper in skolböcker också försöka få en cd-variant av böckerna, för att de elever med läs- och skrivsvårigheter ska få det lite lättare i skolan. Men enligt kommunens utbildningskontor kan man inte bestämma över de enskilda skolornas inköp, vilket är rektorernas ansvar.

Men utbildningskontoret håller med om att kommunen måste bli bättre på att hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd.