Friad från muddringsbrott

Hovrätten friar en fastighetsägare i Strängnäs som stått åtalad för att ha anlagt en båt- och badplats utan tillstånd, vid Storudden mellan Stallarholmen och Strängnäs.

Fastighetsägaren dömdes i tingsrätten för otillåten miljöverksamhet till böter och höga skadestånd, men hovrätten friar alltså.