EU-regler försvårar vinterväghållning

EU:s nya regler när det gäller vila mellan arbetspass kan skapa problem med vinterväghållningen i de Sörmländska kommunerna.