Irländare vill bygga vindkraftverk i länet

Ett irländskt energibolag tittar just nu på möjligheterna för att bygga vindkraftverk i Sörmland. En representant har träffat länsstyrelsen för att få en bild av vilka förutsättningar som finns här i länet.

Enligt Eva Hallström, miljöhandläggare på länsstyrelsen, har företrädare för företaget besökt länet, som tidigare byggt vindkraftverk i Irland, USA och även funderar på att etablera sig i Kina. Nu kanske även Sverige blir aktuellt för det irländska bolaget Airtricity – ett företag som specialiserat sig på grön el från vindkraft.

Bolaget har tittat på möjligheterna att bygga vindparker både till land och till sjöss. Länsstyrelsen har tidigare gjort bedömningen att vindkraft är möjlig bland annat längs östersjökusten i Trosa, Nyköping och Oxelösund. Men kommunerna har varit negativt inställda, oftast av estetiska skäl, vindkraftverken är helt enkelt alldeles för fula. Länsstyrelsen koncentrerar sig därför nu på att bygga långt ut till havs.

- Vi har ett område utanför Oxelösund där man kan bygga havsbaserad vindkraft, då syns det inte från land, säger Eva Hallström.

Regeringen vill se att vindkraften om tio år ger 15 gånger så mycket energi som idag. Sörmland är ett län som har stora förutsättningar att nå det målet.

- Ja, det finns förutsättningar för vindkraft och man bör bygga, säger Eva Hallström.

Länsstyrelsen utreder just nu på uppdrag av Energimyndigheten var i länet det är möjligt att utvinna vindkraft. Medelhastigheten på vinden ska vara 6.5 meter per sekund.

Reporter Anders Molin
anders.molin@sr.se