Transportarbetare utsatta för förhöjd strålning

Franska transportarbetare utsattes för kraftigt förhöjda stråldoser i samband med transporten av radioaktivt iridium från Studsvik vid årsskiftet.
Strålnivåerna är 100 gånger högre än den strålning som allmänheten utsätts för genom bakgrundstrålning och innebär att den radioaktiva läckan måste ha uppstått tidigare än man tidigare trott. Trots det blir det inte några nya mätningar på de svenska transportarbetare som körde transporten. Tre utsatta Redan i våras upptäcktes att tre franska transportarbetare vid Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris fått stråldoser på 30 millisievert efter kontakt med det kolli som vid årsskiftet transporterades från Studsvik till USA - en fördjupad cromosomanalys gjordes och strålnivåer på 100 milisivert konstaterades - i nivå med vad en kärnkraftsarbetare inom EU som mest får utsättas för på en femårsperiod. Läcka kanske i Sverige Tidigare har man trott att den radioaktiva läckan uppstod i USA, men dom nya mätningarna indikerar alltså att läckan uppstod tidigare - kanske redan i Sverige. Transporten gick med ett lokalt transporföretag från Nyköping till Norrköping och därifrån till Arlanda varifrån det flögs via Paris till USA. De mätningar som gjordes i våras på dom svenska transportarbetarna har analyserats av ett finskt laboratorium och inga förhöjda strålnivåer har hittats - men analyserna är inte lika omfattande som de franska, trots det väljer SSI alltså att inte göra några nya analyser.