Inget kampsportsgymnasium i Strängnäs

Det blir inget kampsportsgymnasium i Strängnäs kommun. Det har barn- och utbildningsnämnden där beslutat. Det var efter det att ett medborgarförslag kommit in till kommunen som man tittade närmare på frågan.

Enligt förslaget så skulle ett kampsportsgymnasium kunna locka många från Mälardalsregionen till Strängnäs eftersom det närmsta gymnasiet med den här inriktningen ligger i Helsingborg.

Men kommunen menar att varken tiden eller förutsättningarna för ett sådant här program är de rätta, eftersom Tomasgymnasiet i Strängnäs redan förbereder sig för två andra nya programinriktningar just nu, bland annat ett medieinriktat.