Dåliga bromstester på bilprovningen

Bromskontrollen av svenska bilar har allvarliga brister. Bilprovningen kan inte testa hur bromsarna på de olika axlarna samverkar och de flesta fyrhjulsdrivna bilar kan inte testas alls i provutrustningen för då riskerar bilarna att gå sönder.

Vägverket som bestämmer hur och vad som ska testas menar att de tester som sker i dag, det vill säga tester som genomförs av bilprovningens personal genom att det själva kör bilen en kortare sträcka och då provbromsar bilarna, är tillräckliga.

Per-Olov Franssén som är trafikforskare tycker att bilprovarnas bromstester är otillräckliga. Orsaken är att det inte går att se hur de olika axlarna samverkar tillsammans. Något som skulle kunna innebära, enligt Franssén, att en axel kan ha ett övertryck vilket i sin tur skulle kunna innebära att fordonet blir trafikfarligt då ett av hjulen bromsar mer än de andra.

Enligt Vägverket går det inte att ha allt för genomgripande tester av bromsarna eftersom det inte finns den teknik som krävs i dag för att genomföra dessa. I stället menar Vägverket att det är biltillverkarna som själva måste ta på sig ansvaret för bromsarna.