Bra förslag med gamla ideer

På måndagen kom regeringens psykeatrisamordnare, Anders Milton med sitt förslag till hur psykiatrivården ska fungera i framtiden. Målet är att pyskiskt sjuka senast 2015 ska garanteras stöd, bostad och meningsfull sysselsättning. Hans Bergström, tidigare regionordförande för RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, säger att de förslag som presenterats är bra, men gamla. Hans Bergström satt själv med i den förra utredningen 89-90. Men han är ändå positiv till förslaget.

Hans Bergström menar att även om ideerna som presenteras i förslaget till den framtida psykeatrivården varit uppe tidigare så är de inte destomindre värdefulla. I dag finns också, tror Bergström, en större bredvillighet att satsa på psykeatrin.

Psykiatrisamordnare Anders Milton tror att förslagen i psykiatriutredningen är tillräckliga för att klara ut problemen inom psykvården. -Om regering och riksdag, och senare kommuner och landsting, accepterar våra förslag och genomför de förändringar vi tycker behövs tror jag att det kommer att bli väsentligt mycket bättre, säger han till TT.

Målsättningen är att alla människor med allvarlig psykisk sjukdom senast 2015 ska garanteras bostad, stöd i vardagen samt arbete eller meningsfull sysselsättning. -Det är vår absoluta ambition och jag tror att vi kommer att uppnå det. Jag hoppas att vi ska bidra till att människor med allvarlig psykisk ohälsa kan leva ett liv i värdighet och frihet med det stöd som de kan behöva ute i samhället.