Män dominerar sporten i medier

Mäns idrottande premieras i de lokala medierna i Sörmland. Det visar en uppsats från Journalisthögskolan i Stockholm. Bara en femtedel av sportinnehållet handlar om idrottande kvinnor.

Det är upp till idrottsklubbarna om vi ska rapportera om kvinnor i sporten, det menar Rolf Andersson, sportchef på tidningen Folket.

Studien har tittat på sportbevakningen i Eskilstunakuriren, Folket, Katrineholmskuriren, Södermanlands Nyheter och Radio Sörmland. Totalt 1569 texter och inslag under maj månad i år gicks igenom. Slutsatsen blev att två tredjedelar av inslagen handlade om män. Vissa inslag handlade om både män och kvinnor men bara en femtedel handlade om enbart kvinnor.

Enligt sportcheferna handlar sportbevakningen mycket om vad läsarna och lyssnarna vill ha. Om det verkligen är så vet man inte, ingen av redaktionerna har undersökt saken.