Isbana spar 11 ton koldioxid

Det går att spara mycket energi när man gör isbanor för hockey eller bandy. Det hävdar utbildningsföretaget Installatörernas utbildningscentrum i Katrineholm, som senare i veckan presenterar ett helt nytt sätt att frysa isbanor.

Koldioxid i kombination med kopparrör används, som metod, som, enligt utbildningsföretaget innebär en besparing för en vanlig ishall på så mycket som ca 150 000 kWh el per år motsvarande ett minskat utsläpp av 11 ton koldioxid.