Fånge nekas studielitteratur

En intagen på kriminalvårdsanstalten i Nyköping JO-anmäler personalen eftersom de, enligt honom, vägrar att ge honom den studielitteratur, som han behöver för sina studier i psykologi som han bedriver på distan via Högskolan i Örebro. Enligt anmälan till JO får andra intagna fri tillgång på böcker.