Landstinget klubbar budgeten

Under torsdagen och fredagen träffas det nya landstingsfullmäktige för första gången efter valet och bland annat ska budgeten för nästa år debatteras. Regnbågsalliansen som är i majoritet föreslår satsningar på att göra väntrummen trevligare och på att ge barn från Södra Sörmland möjlighet att söka vård på barnkliniker i Stockholm och Norrköping.

Regbågsalliansen, som återigen är i majoritet efter att två vänsterpartister hoppat av till alliansen, gjorde i går några tillägg i sista minuten till det liggande budgetförslaget.

Alliansen vill bland annat satsa en miljon kronor på trevligare väntrum och en och en halv miljon ska gå till avtal om barnsjukvård hos andra landsting.

Genom avtalen ska framförallt barn i södra Sörmland kunna läggas in på barnkliniker i Stockholm och Norrköping istället för på Mälarsjukhuset i Eskilstuna som ligger längre bort.

Vänsteroppositionen har tidigare lagt ett motsvarande förslag i sin budget.