Behov av persontrafik på TGOJ-banan

Regionförbundet Sörmland vill nu att Banverket gör en förstudie om att öppna upp TGOJ-banan för persontrafik, alltså den banan som går mellan Eskilstuna och Oxelösund. Carina Jönhill på regionförbundet menar att den undersökning förbundet gjorde i somras, visar ett ökat behov av att kunna resa genom länet.