Nej till tågtrafik mellan Eskilstuna och Åker

Länstrafiken säger nej till tågtrafik på Eskilstunabanan mellan Eskilstuna och Åkers styckebruk, som lades ned i samband med bygget av Svealandsbanan. Det finns inget trafikunderlag som motiverar spårbunden kollektivtrafik på sträckan, menar Länstrafiken i en utredning.
Det är föreningen Norra Sörmlands Museijärnväg som vill etablera en museijärnväg mellan Åkers styckebruk och Eskilstuna.