Nya strålningsprover borde tas på svenska arbetare

Det faktum att svenska transportarbetares strålningsvärden inte mäts lika noga som de franska oroar svenska Transportarbetareförbundet. Detta efter att det framkommit att läckan av radioaktivt iridium under en transport från Studsvik till USA antagligen var större än man hittills trott. - Man borde göra en efterkontroll på de svenska arbetarna, så att man vet att de inte varit utsatta för samma strålningsnivåer som de franska, säger Mårten Frimansson på Transportarbetareförbundet.
Nya mätningar visar att franska transportarbetare utsattes för hundra gånger högre radioaktiv strålning än normalt, då de kom i kontakt med leveransen från Studsvik. De första mätningarna hos de berörda svenska arbetarna visade inga förhöjda halter av strålning. Men de franska mätningarna borde leda till att man tar nya prover på de svenska arbetarna i Nyköping, menar Transportarebetareförbundet. Nyköpingsföretaget ÖSB, Östra Sörmlands Biltrafik, fraktar ungefär tre gånger i veckan radioaktivt gods åt Studsvik. Där säger man sig inte direkt känna oro för att förarna utsätts för strålning i sitt arbete, men den omnämnda incidenten med de franska transportarbetarna har ändå lett till att lastbilarna numera utrustats med ny teknisk utrustning. Den visar visar eventuell strålningsnivå direkt, och slår larm vid läckage. Mårten Frimansson på transportarbetarförbundet menar att trots den nya utrustningen är chaufförernas ansvare för transport av farligt gods begränsat.