Hästgymnasium i Nyköping

Det blir ett hästgymnasium i Nyköping från höstterminen nästa år. Det står klart sedan Skolverket sagt ja till utbildningsföretaget Lärande i Östergötland.

Hästgymnasiet ska enligt företaget ha mycket praktisk inriktad utbildning och den vänder sig till elever som vill bli till exempel ridinstruktörer eller egna hästföretagare.

Men även de obligatoriska kärnämnena finns med och ska enligt företaget ge behörighet för vidare studier.

Skolverket har däremot preliminärt sagt nej till ett IT-gymnasium i Nyköping, men företaget kommer att överklaga.