Förhandlingar om utökat Skavsta

Skavsta flygplats bör få utöka sin flygplatsverksamhet. Det menar Nyköpings kommun, länsstyrelsen och Naturvårdsverket, under förutsättning att Skavsta bland annat ser över bullernivåerna och redogör för hur de hanterar dagvattnet från landningsbanorna.

På tisdag och onsdag hålls förhandlingar i miljödomstolen ute på Skavsta i frågan.