Tvist mellan vräkt hyresgäst och kommun

Den tvisten mellan en hyresgäst i kulturreservatet Smedjorna i Eskilstuna och kommunen där, som rör att privatpersonen hotats av vräkning från sin lägenhet, är varken avgjord eller över. Efter en dom från hyresnämnden har det beslutats att hyresgästen Ulla Eriksson ska vara ute ur sin bostad sedan 20 år senast den sista januari.

Kommunen menar nämligen att området där hon bor inte längre är förenligt med privat boende eftersom det planeras fler arrangemang där och att bostaden ska användas till annat. Men nu har Ulla Eriksson överklaga domen till hovrätten.