Höga halter av radon i Skiftinge

Flera lägenheter i Skiftinge i Eskilstuna innehåller för höga halter av radon. Det har visat sig efter att en hyresgäst på egen hand mätt radonhalten i sin lägenhet, och det visade sig att värdena låg långt över den gällande gränsen. Därefter kontrollerade fastighetsbolaget fler lägenheter, och det visade sig att även de var drabbade.

Nu ska fler prover tas i området och en plan för hur man ska komma tillrätta med problemet göras, skriver Eskilstuna-Kuriren. Men för de lägenheter som redan undersökts har redan vissa förbättringar gjorts.

Höga halter av radon kan bidra till ökad risk för lungcancer om man utsätts för radonet under många år, men exakt hur farligt radonet är vet man inte idag.