Stora geografiska skillnader i skolval

Det är stora skillnader i valet av skola beroende på var i Nyköping eleverna bor, det visar en sammanställning som kommunens barn- och ungdomsförvaltning gjort. Över 30 procent av högstadieeleverna i orterna Lästringe och Jönåker väljer att gå i fristående skola, medan bara drygt fyra procent av högstadieeleverna i mer centrala flerfamiljshusområdet Stenkulla, gjort samma val.

Totalt drygt 15 procent av högstadieeleverna i Nyköping går idag i fristående skola, vilket är en ökning med en dryg procentenhet sen 2004.

Även då det gäller åldrarna upp till och med sjätteklass så är skillnaderna stora. Här är det flest elever i centrala Nyköping som väljer fristående skolor.

Det är 10 gånger vanligare att yngre barn i centrala Nyköping väljer fristående skolor än barn i Nävekvarn.